Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 21/04/2022
11:39, 21/04/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử toàn quốc. 
2./ Nghệ An sau hơn 3 năm thực hiện chương trình OCOP. 
3./ Nghệ An hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. 
4./ Thanh Chương nhiều xưởng chè xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.