Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 18/04/2022
12:14, 18/04/2022
Có những nội dung chính:
1./ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. 
2./ Đẩy mạnh ứng dụng nuôi cấy mô trong sản xuất giống cây lâm nghiệp. 
3./ Gần 12.500 trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1. 
4./ Ranh giới giữa lòng tốt và sự vô cảm.