Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 12/04/2022
19:44, 12/04/2022
Có những nội dung chính: 
1./ HĐND tỉnh giám sát về các dự án chậm tiến độ, dự án treo tại TX Cửa Lò. 
2./ Chuyển hướng xuất khẩu nông sản từ tiểu ngạch sang chính ngạch. 
 3./ Thực hiện chế độ cho lao động nhiễm Covid 19: Cần sự nỗ lực từ nhiều phía. 
4./ Khoảng trống nhân lực y tế vùng cao.