Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 16/11/2022
20:10, 16/11/2022
Những nội dung chính: 
- Quán triệt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ 
- Áp lực đơn hàng cuối năm với ngành Dệt may, da giày 
- Vướng địa giới hành chính, hàng chục hộ dân mòn mỏi chờ bìa đỏ