Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 18/08/2023
07:38, 19/08/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 18/08/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Kim Liên. 
2./ Đa dạng hình thức giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 
3./ Tăng cường phát hiện, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa hè thu-mùa. 
4./ Tình người trong khó khăn, hoạn nạn.