Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 08/09/2023
20:11, 08/09/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 08/09/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Phiên họp thứ nhất tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính Phủ. 
2./ Liên kết sản xuất - Giải pháp nâng cao hiệu quả trong vụ Đông. 
3./ Vì sao cuộc gọi rác vẫn hoành hành? 4./ 20 năm tình nguyện đưa trẻ qua đường an toàn.