Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 22/11/2023
20:46, 22/11/2023

Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 22/11/2023 có những nội dung chính sau:

1./ HĐND các cấp quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri.

2./ Nâng cấp QL 7: sẽ thu hẹp quy mô dự án nếu GPMB tiếp tục chậm trễ.

3./ Nhiều bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm ở khu dân cư.