Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 08/12/2023
12:07, 08/12/2023

Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 08/12/2023 có những nội dung chính sau:

1./ Xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

2./ Hợp tác Nghệ An-Thanh Hóa-Hà Tĩnh thúc đẩy phát triển kinh tế.

3./ Tăng cường công tác phối hợp, quản lý chắc tàu cá trước lúc ra khơi.