Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 28/11/2023
20:33, 28/11/2023

Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 28/11/2023. Có những nội dung chính:

1./ Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2./ Bảo vệ ngư trường góp phần tái tạo nguồn lợi hải sản ở Vịnh Bắc bộ.

3./ Người dân Thành phố Vinh đặt nhiều kỳ vọng về dự án chỉnh trang đô thị.