Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 23/11/2023
11:55, 23/11/2023

Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 23/11/2023. Có những nội dung chính:

1./ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

2./ Đề xuất biểu giá điện mới, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh .

3./ Nâng cấp Quốc lộ 7: Sẽ thu hẹp quy mô dự án nếu GPMB tiếp tục chậm trễ.

4./ Nhiều bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm ở khu dân cư.