Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 08/05/2024
19:36, 08/05/2024
Có những nội dung chính sau: 
 1./ Thực hiện “4 đúng” để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. 
 2./ Tư vấn pháp lý để ngư dân đánh bắt đúng luồng tuyến. 
 3./ Có hay không cán bộ xã Nam Thanh, Nam Đàn lấn chiếm đất, xây bờ kè sai quy định?.