Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 24/06/2024
12:42, 24/06/2024
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 24/06/2024. Có những nội dung chính: 
1./ Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”. 
2./ Khai thác giá trị văn hóa ẩm thực gắn với phát triển du lịch. 
3./ Nhiều loại ma túy mới xuất hiện và công tác đấu tranh phòng ngừa.