Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lao động & Công Đoàn: Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở ở Nghệ An
09:29, 29/07/2022
Xác định cán bộ công đoàn cơ sở chính là cánh tay nối dài, là gương mặt đại diện của tổ chức công đoàn, Liên đoàn lao động NA thường xuyên coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó là không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn mà còn giúp xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa để cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững. Mặc dù thực tế đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được quan tâm phát triển cả về số lượng, chất lượng ,song vẫn còn bộc lộ không ít khó khăn, bất cập.