Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, tin học
10:30, 16/05/2022
Bắt đầu từ năm học 2022-2023 môn Tiếng Anh, Tin học sẽ trở thành môn học bắt buộc áp dụng từ lớp 3. Tuy nhiên, hiện các đơn vị trường học, nhất là địa bàn nông thôn, miền núi hiện đang thiếu giáo viên trầm trọng, thậm chínhiều địa phương chưa hề có một giáo viên tin học nào ở bậc tiểu học. Điều này khiến cho công tác tổ chức dạy và học trong các nhà trường gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình giáo dục phỏ thông mới