Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Thị xã Cửa Lò hoàn thiện hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải đô thị
17:27, 13/11/2022
Thoát nước và xử lý nước thải là vấn đề quan trọng của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được quy định rõ tại Luật Quy hoạch đô thị. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để hướng tới đô thị xanh, đô thị thông minh. Trong thời gian qua, hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải được thị xã Cửa Lò quan tâm, tháo gỡ khó khăn để hoàn thiện. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong Câu chuyện đô thị.