Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Thành phố Vinh: Cần thống nhất tên đường, số nhà | Nghệ An TV
09:30, 18/04/2024
Đô thị văn minh phải gắn với hệ thống tên đường phố và số nhà được sắp xếp đúng quy định; góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính. Tuy nhiên, ở thành phố Vinh, việc đặt tên đường và đánh số nhà ở một số nơi vẫn còn bất cập; ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý về nhà ở, đất đai, dân cư và nhu cầu giao dịch của người dân trong cuộc sống hằng ngày.