Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Đảm bảo mật độ cây xanh để bảo vệ môi trường đô thị
10:45, 02/05/2024
Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và đóng góp 70% GDP vào nền kinh tế quốc dân, hệ thống đô thị luôn giữ vai trò trung tâm, là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá đã tác động không nhỏ đến môi trường, cần có những giải pháp bảo vệ môi trường bền vững.