Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Thấy gì từ nguồn vốn huy động cao khi lãi suất tiết kiệm giảm thấp
07:28, 19/02/2024
Năm 2023, hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An có sự đối lập giữa tăng trưởng tín dụng với huy động vốn. Trong khi tăng tưởng tín dụng gặp khó khăn và lãi suất tiết kiệm liên tục giảm, có thời điểm mức giảm trên 50% so với đầu năm. Nhưng lượng tiền gửi lại tăng cao kỷ lục. Vì sao người dân, doanh nghiệp vẫn lựa chọn ngân hàng để đầu tư mà bỏ qua các kênh dẫn vốn khác của nền kinh tế. Điều này sẽ tác động ra sao tới nền kinh tế. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.