Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 30/12/2023
08:00, 30/12/2023

Có những nội dung chính:

1./ Đào tạo nghề: Đòn bẩy để thực hiện hóa các mục tiêu phát triển KT-XH.

2./ Ngân hàng chính sách xã hội Nghi Lộc - Điểm tựa cho người hoàn lương.

3./ Thành công mô hình bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể dân tộc Thái xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.