4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775e80b70908
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/que-minh-xu-nghe/
QMXN: Làng nghề rượu cần xã Mậu Đức - Con Cuông
4028eaa467ea09b60167ecaa49f05de1
Quê mình xứ nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
QMXN: Làng nghề rượu cần xã Mậu Đức - Con Cuông
21:45, 03/12/2016

Chương trình Quê mình Xứ Nghệ sẽ đưa QV&CB đến xã Mậu Đức - huyện Con Cuông để khám phá những trò chơi và làng nghề mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái.