4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775e80b70908
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/que-minh-xu-nghe/
Quê mình Xứ Nghệ: Cùng bà con xã Quỳnh Thanh – Quỳnh Lưu đón Giáng sinh
4028eaa467ea09b60167ecafdf12750f
Quê mình xứ nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quê mình Xứ Nghệ: Cùng bà con xã Quỳnh Thanh – Quỳnh Lưu đón Giáng sinh
10:08, 24/12/2017

Sân chơi 'Quê mình xứ Nghệ' sẽ đến với bà con xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu để bà con thể hiện tinh thần đoàn kết, đức tính cần cù, chăm chỉ trong lao động sản xuất.