4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775e80b70908
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/que-minh-xu-nghe/
Quê mình xứ Nghệ: Làng nghề mây tre đan Phúc Thành - Yên Thành
4028eaa467ea09b60167eca7d98b1a3b
Quê mình xứ nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quê mình xứ Nghệ: Làng nghề mây tre đan Phúc Thành - Yên Thành
21:55, 02/07/2016

Chương trình QMXN tái hiện những nét văn hóa truyền thống như làm tăm hương, mây tre đan và các trò chơi thể thao truyền thống của vùng đất Phúc Thành - Yên Thành