4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775e80b70908
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/que-minh-xu-nghe/
Quê mình xứ Nghệ: Nghề làm bánh mướt tại Diễn Thọ - Diễn Châu
4028eaa467ea09b60167ecae2f1548bc
Quê mình xứ nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quê mình xứ Nghệ: Nghề làm bánh mướt tại Diễn Thọ - Diễn Châu
20:30, 14/10/2017

Quê mình xứ Nghệ kỳ này mời các bạn về Diễn Thọ - Diễn Châu khám phá nghề tráng bánh mướt  truyền thống tại đây.