4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775e80b70908
4028eaa467639b470167775889880884
/media/san-choi/que-minh-xu-nghe/
Quê mình Xứ Nghệ: Về làng nghề làm thúng Khánh Lộc - Can Lộc
4028eaa467ea09b60167eca8309f248c
Quê mình xứ nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quê mình Xứ Nghệ: Về làng nghề làm thúng Khánh Lộc - Can Lộc
21:47, 06/08/2016

Quê mình Xứ Nghệ đến với Khánh Lộc - Can Lộc mảnh đất với nghề làm thúng và để thưởng thức nhiều trò chơi đậm chất văn hóa dân gian của vùng quê Hà Tĩnh.