Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 06/12/2022
07:47, 06/12/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Hơn 1.200 công nhân ở Nghệ An mất việc làm dịp cuối năm. 
2./ Phát huy vai trò Cựu chiến binh trong xây dựng Nông thôn mới. 
3./ Nông dân gặp nhiều khó khăn khi "bão giá" vật tư tăng mạnh.