Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Một di tích cần được bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa lịch sử
07:59, 10/04/2019
Đền thờ thành hoàng làng Đinh Bô Cương, Văn chỉ tổng Cát Ngạn là một chứng tích lịch sử quan trọng được ví như Văn miếu thu nhỏ của vùng Cát Ngạn xưa của huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, hiện nay, việc phục dựng đền thờ, di dời Văn chỉ này còn nhiều khó khăn và chưa được quan tâm đúng mức.