Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Đàn
09:12, 31/12/2021
Năm 2021 là một năm gặp nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Đàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 chưa được phân bổ, xi măng của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2021 chưa được cấp. Tuy nhiên, cùng với sự đồng lòng của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành quả trong xây dựng nông thôn mới năm 2021 vẫn góp phần tạo nên những đổi thay trên vùng đất đỏ.