Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Mô hình hỗ trợ tự xét nghiệm HIV
20:49, 01/12/2021
Mô hình cung cấp Test kít xét nghiệm HIV thông qua website “tuxetnghiem.vn” được triển khai tại Nghệ An bắt đầu từ tháng 4/2021. Trang web này sẽ giúp cho tất cả mọi người dân có thể nhận bộ test kit tự xét nghiệm HIV tại nhà một cách nhanh chóng, thuận tiện và miễn phí.