Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
BNI Thanh Nghệ Tĩnh – cùng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp
20:34, 24/06/2022
BNI là một tổ chức kết nối thương mại lớn, nơi để các Chủ Doanh nghiệp kết nối, từ đó trao cho nhau những cơ hội kinh doanh và tin tưởng giới thiệu kinh doanh cho nhau. Ra đời hơn 10 năm, BNI Việt Nam hiện có trên 8.300 thành viên với 181 Chapters các vùng, tỉnh thành lớn trên cả nước.