Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phim tài liệu: Tượng đài Bác Hồ giữa lòng quê hương
23:49, 10/05/2023
Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là công trình thế kỷ, có ý nghĩa quan trọng cả về Chính trị và Văn hóa trên quê hương xứ Nghệ. Hơn 50 năm, Bác về với thế giới người hiền và 20 năm hình bóng Người được tạc giữa lòng quê hương, cứ mỗi lần lớp lớp cháu con, dù là ai, cán bộ lãnh đạo hay các tầng lớp nhân dân nghiêm trang đứng dưới chân Người, là một lần để chúng ta nhìn lại, soi mình vào tấm gương ngời sáng của người để rèn luyện, tu dưỡng và xứng đáng hơn với sự kỳ vọng của Người.