Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 27/06/2019
06:00, 27/06/2019
Có những nội dung chính: Ban cán sự UBND tỉnh thảo luận tình hình kinh tế Quý II; Phát triển công nghiệp trong giai đoạn hội nhập theo di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhiều hộ nghèo, cận nghèo vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn vay theo hạn mức mới.