Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 13/11/2021
11:53, 13/11/2021
Những nội dung chính: 
1/ Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An 
2/ Tăng cường vai trò của tổ covid cộng đồng 
3/ Tập trung thu hồi nợ đọng góp phần chống thất thu ngân sách