Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 24/04/2022
19:43, 24/04/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. 
2./ Cần xây dựng hạ tầng cho vùng nuôi thủy sản mặn lợ. 
3./ Báo động tình trạng phá rừng mở rộng diện tích trồng keo. 
4./ Nhận BHXH một lần – nên hay không?.