Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 24/08/2022
20:11, 24/08/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 24/08/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Kỷ niệm 40 năm hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam – Lào. 
2./ Phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống. 
3./ Cần sự đồng thuận trong việc sáp nhập trường THCS Khai Lạng huyện Anh Sơn.