Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 22/08/2022
20:09, 22/08/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 22/08/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội - HĐND tỉnh thẩm tra một số tờ trình. 
2./ Nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. 
3./ Đặt đồ ăn trên mạng: Lợi bất cập hại. 
4./ Nỗ lực duy trì và phát triển các làng nghề, HTX truyền thống.