Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 16/08/2022
11:52, 16/08/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 16/08/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc. 
2./ Nghệ An tạo chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. 
3./ Câu chuyện cung – cầu giống thủy sản ở Nghệ An hiện nay. 
4./ Nghệ An: Cảnh báo tài xế trộm xăng dầu của công ty mang ra ngoài tiêu thụ.