Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 17/08/2022
11:33, 17/08/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8. 
2./ Khó khăn xây dựng hệ thống tưới cho cây công nghiệp. 
3./ Chợ 4.0 - Chợ thời công nghệ số. 
4./ Nghệ An: Vì sao tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động đạt thấp?