Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 19/08/2022
11:52, 19/08/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 19/08/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe ý kiến Tổ tư vấn góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. 
2./ Cách mạng Tháng Tám: Bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc. 
3./ Chuyển đổi số - Giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. 
4./ Những thay đổi trong việc đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.