Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 28/08/2022
20:10, 28/08/2022
Những nội dung chính: 
- Khai mạc triển lãm chuyên đề “Người cộng sản Lê Hồng Phong và những ngày nơi địa ngục trần gian Côn Đảo 
- Tập trung giải quyết khó khăn cho giáo dục khu vực miền núi 
- 3 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng tiếp tục xây dựng thêm các KCN ở Nghệ An 
- Nhiều rào cản trong chế biến nông sản