Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 01/10/2022
20:08, 01/10/2022
Những nội dung chính: 
- Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai tại huyện Hưng Nguyên 
- Nhiều vi phạm gây cản trở tiêu thoát lũ trên Sông Cấm 
- Nghệ An sẵn sàng hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư 
- Gìa hóa dân số và vấn đề lao động người cao tuổi