Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 18/11/2022
20:34, 18/11/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn khảo sát Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức. 
2./ Chủ tịch UBND tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Đàn. 
3./ Niềm vui của những cô giáo vùng cao.