4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác giả - tác phẩm: Chơi vơi
4028eaa467ea09b60167ecb6a2203210
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả - tác phẩm: Chơi vơi
07:55, 13/09/2018

Chương trình tác giả tác phẩm kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến ca khúc "Chơi Vơi" qua lời thơ của tác giả Hồ Mậu Thanh và âm nhạc đầy ngẫu hứng của nhạc sỹ Vũ Quốc Nam, với sự thể hiện rất ngọt của ca sỹ Quế Thương!