4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Giới thiệu ca khúc Về lại miền xưa
4028eaa467ea09b60167ecb6f0313b62
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giới thiệu ca khúc Về lại miền xưa
21:23, 07/11/2018

Chương trình Tác giả tác phẩm kỳ này Truyền hình Nghệ An xin giới thiệu ca khúc Về lại miền xưa. Một sáng tác của tác giả Trịnh Quang Thuận