4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Nguyễn Trọng Tuất - Người thơ của trẻ thơ
4028eaa46829212401683082bced0a3f
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nguyễn Trọng Tuất - Người thơ của trẻ thơ
08:57, 27/12/2018

Tác giả tác phẩm kỳ này mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về nhà thơ đã dành trọn cuộc đời mình để sáng tác thơ cho thiếu nhi Ông là nhà giáo Nguyễn Trọng Tuất