4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác phẩm mới: Sông Lam xanh
4028eaa467ea09b60167ecb6d0f5378d
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác phẩm mới: Sông Lam xanh
08:05, 11/10/2018

Chương trình tác phẩm mới kỳ này mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Sông Lam xanh của nhạc sỹ Ngọc Thịnh