4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Video - Bế mạc Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 23 - 2018
4028eaa467ea09b60167ecb662972a53
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Video - Bế mạc Liên hoan Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 23 - 2018
21:07, 24/09/2018

Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban tổ chức Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 23 - năm 2018 đã chọn được 12 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, trong đó có 6 tác phẩm truyền hình, 6 tác phẩm phát thanh; 28 tác phẩm đạt giải Bạc, trong đó có 15 tác phầm phát thanh, 13 tác phẩm truyền hình.