4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác giả Tác phẩm: Vầng trăng Truông Bồn
4028eaa467ea09b60167ecb6c14c35c1
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả Tác phẩm: Vầng trăng Truông Bồn
18:54, 25/10/2018

Truông Bồn - dấu tích về sự hy sinh của những cô gái, chàng trai TNXP - đã thành địa chỉ đỏ gọi về những tấm lòng yêu nước. Và nơi đây đã sản sinh ra hàng vạn bài thơ, hàng trăm ca khúc và biết bao câu chuyện vừa giản dị, trong sáng mà cũng nhuốm màu huyền thoại của các cô gái TNXP Truông Bồn, mà Tập thơ "Vầng Trăng Truông Bồn" của nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch là một trong số đó.