4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Tác giả tác phẩm: Thương ôi phận gái
4028eaa467ea09b60167ecb56f9c0fb1
Văn hóa - Văn nghệ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tác giả tác phẩm: Thương ôi phận gái
09:07, 22/11/2018

Chương trình Tác giả tác phẩm sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn ca khúc Thương ôi phận gái - Một sáng tác của Nhạc sỹ Trọng Đài phỏng thơ Hồ Xuân Hương.