4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Ca nhạc: Vinh - Thành phố tôi yêu
4028eaa467ea09b60167ecb7423e3e01
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ca nhạc: Vinh - Thành phố tôi yêu
09:39, 04/10/2018

Nhân kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô Vinh, 10 năm Vinh - Thành phố loại 1, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc Vinh - Thành phố tôi yêu với những bài hát đặc biệt về Thành phố Vinh