4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình - 23/03/2017
4028eaa467ea09b60167ecac65dd17d8
Hộp thư truyền hình
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình - 23/03/2017
14:33, 23/03/2017

Có những nội dung chính: Khiếu nại về việc kéo dài quy hoạch dự án bảo tồn tôn tạo di tích thành cổ Vinh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật.